Over Jasz.blog

Jasz.blog is sinds mei 2020 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Schrijven: Interviewer, copywriter, columnist, recensent, opiniemaker.

Marketing & communicatie: Mailchimp, WordPress.

DTP: Vormgeving, drukwerk

Neem contact op: jessanthonio@gmail.com

‘We all have a story to tell, whether we whisper or yell’